Staj Süreci Adımları

 1. Staj süreci ile ilgili detaylar İTÜ Staj Genel Esaslarında detaylı olarak belirtilmiştir, ilk önce İTÜ Staj Genel Esasları okunur. Esaslar İTÜ SİS’ten Mevzuat kısmından yönetmelik ve Yönergeler kısmından ya da buraya tıklayarak erişilebilir.
 2. https://portal.itu.edu.tr/ web adresinden İTÜ portal sistemine giriş kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
 3. Portal üzerinde; Öğrenci> Staj İşlemleri > Staj kayıt sekmesine tıklanır.
 4. İlk kez staj yapacak öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği sınavına online olarak girip başarılı olduklarından sonra staj kayıt sekmesine erişebilir (Daha önce sınav olup başarılı olanların tekrar girmesine gerek yoktur).
 5. Staj Kayıt Formu doldurulur. Firma Bilgileri vs. girilir, haftada en az 3 gün staja gitmek kaydıyla Staj çalışma takvimi oluşturulur (Staja başlamadan en geç 7 gün öncesine kadar kayıt açmak gerekmektedir). Ders ve sınav olan günlerde staj günlerine eklenmez.
 6. Tüm bilgiler doldurulduktan sonra Staj esaslarını okudum kabul ediyorum sekmesini tıkladıktan sonra kayıt açılır.
 7. Daha sonra Öğrenci> Staj İşlemleri > Staj Bilgileri kısmından kaydettiğimiz staja erişebiliriz.
 8. Kaydettiğimiz staj için ek-1 ve sözleşmeyi pdf ya da Word dokümanında indirip ilk önce öğrenci>firma>staj komisyonu>dekanlık sırasını takip edip imzalar tamamlanır ve staja başlamadan 6 gün öncesine kadar Portal’a yüklenir.
 9. Bu aşamada Merkezi Staj Birimi staja başlamadan 3 gün kala hem fakülte onayı yapılır hem de SGK işe giriş bildirgesi İTÜ mailinize ve staj yapacağınız yerin mailine gönderilecektir. Ayrıca bir nüshası da Portalınızda ilgili stajınıza kaydedilecektir.
 10. Staj başladıktan sonra Portal’dan ilgili stajınızda ek-2 belgesini indirip sadece firmaya imzalatarak staj başlangıcından itibaren 5 gün içerisinde Portal’a yüklenmelidir.
 11. Staj bittikten sonra Portal’dan ilgili stajınızda ek-3 belgesini indirip sadece firmaya imzalatarak staj başlangıcından itibaren 5 gün içerisinde Portal’a yüklenmelidir.
 12. Staj dönem içerisinde yapılmışsa staj bittikten 2 hafta içerisinde, staj yaz döneminde yapılmışsa dönem başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde staj raporları bölüm staj komisyonuna teslim edilir.
 13. Komisyon tarafından staj raporunuz kabul edilirse İTÜ SİS’e işlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Staj işlemlerinden önce aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz İTÜ Staj Genel Esaslarını okumanız staj sürecini sorunsuz ve başarılı şekilde tamamlamanız açısından önem arz etmektedir. Staj sürecinde yapılması gereken işlemler ve uyulması gereken hususlar İTÜ Staj Genel Esaslarında detaylı olarak belirtilmiştir.

Mevzuat: https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/staj-genel-esaslar.php

Portala staj kaydı yapıldıktan sonra indirilen Ek-1  formunda stajın  ‘Zorunlu’ olduğuna dair ibare belirtilmiştir, firma bu belge haricinde bir belge talep ediyorsa Öğrenci İşleri Merkezinden (otomasyon) ilgili belgeyi talep edebilirsiniz

Staj sözleşmesinde zorunlu staj sigortasının üniversitemiz tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Portal sistemine kayıt olduktan sonra indirebileceğiniz staj sözleşmesinin bir nüshasını imza onaylarını tamamladıktan sonra firmaya teslim edebilirsiniz

Öncelikle staj başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Portal sistemine staj kaydınızı yapıp, Staj sözleşmesi ve EK1 belgesinin imza onaylarını tamamladıktan sonra  sisteme yüklemeniz gerekmektedir. SGK işlemleri toplu yapıldığı için stajınızın başlamasına 3 gün kala sigorta işe girişiniz yapılarak işe giriş belgesi portal sistemine yüklenecek aynı zamanda İTÜ mail adresinize ve staj kaydı sırasında belirtmiş olduğunuz firmanın mail adresine gönderilecektir, işe giriş belgesi barkodlu olarak gönderildiğinden ayrıca imzalanmasına gerek yoktur.

Dönemi içerisinde veya sınav haftasında staj yapılabilmesi için haftada en az 3 gününüzün staj için tamamen boş olması yani ders veya sınav olmaması gerekmektedir, bu şartı sağlıyorsanız ilgili günler için staj kaydı açabilirsiniz.

Zorunlu ve gönüllü stajlarda maksimum 50 iş gününe kadar sigorta karşılanmaktadır. Firma cumartesi günleri çalışıyorsa cumartesi gününü de iş günü olarak sayabilirsiniz. Portaldan maksimum 50 iş gününe kadar kayıt açarken resmi tatil günlerini düşerek başlangıç ve bitiş tarihi belirlemeniz gerekmektedir. 

50 iş gününe kadar olan gönüllü stajlarınızın sigortası üniversite tarafından karşılanmaktadır. Gönüllü stajlarınızın sigorta işlemleri için de portaldan kayıt açmanız gerekmektedir.

Bu ve benzeri durumdaki stajın uygunluğu ve kabulü ile ilgili olan sorularınız için fakültenizin staj komisyonları ile görüşmeniz gerekmektedir.

Eğer firma staj için size bir ücret ödeyecekse ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden ödemiş olduğu ücretin belirlenmiş olan kısmını devlet katkısı geri ödemesi olarak almak istiyorsa iadenin yapılabilmesi için firmanın İBAN, Vergi Kimlik No, Mersis No gibi bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır, firma ödeme yapmayacaksa veya geri iade almak istemiyorsa bu bilgilerin doldurulmasına gerek yoktur

Firma tarafından staj için ücret ödenmiş ve devlet katkısı geri iadesi talep ediliyorsa portal sisteminden EK4 formunu ve Excel listesini indirerek firmaya teslim edebilirsiniz, belgeler firma tarafından İTÜ Staj Sözleşmesi 13. Maddesine uygun şekilde ve her ay için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenip kargo ile birimimize gönderilmelidir.

Firma ödeme yapmayacaksa, portala banka bilgisi,IBAN No, Mersis no gibi alanları boş bırakarak kayıt olduktan sonra alacağınız Staj sözleşmesi ve EK-1 formundan sözleşme firma tarafından imzalanmayabilir (sözleşme üzerinde ilgili maddeler silinmeyecektir) ancak EK-1 formu mutlaka firma yetkilisince imzalanmış olmalıdır.

Staj sözleşmesi ve EK-1 formunu imza ve onayları tamamlanmış şekilde tek pdf dosyası olarak (toplam 3 sayfa) sisteme en geç staj başlangıç tarihinizden 6 gün önceye kadar yüklemeniz durumunda stajınızı etkileyecek bir durum olmayacaktır.

Belirtmiş olduğunuz ibare EK1 belgesinde matbu olarak yazmaktadır, yani staj yapacak olduğunuz günleri göstermemektedir, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur, firma veya fajülte talep ediyorsa belgenin çıktısını aldıktan sonra ilgili günleri işaretleyebilirsiniz

Akademik Takvimde belirtilmiş olan tarih, mezuniyet durumunda olan öğrenciler için komisyonların staj raporlarını sisteme girmeleri gereken son tarihi ifade etmektedir, yani halihazırda devam eden veya yapılacak stajlar ile bir ilgisi bulunmamaktadır

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Ücret ve Sosyal Güvenlik başlıklı 25’inci maddesine göre staja devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretteki artışlar düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, staja devam öğrencilere ödenecek ücret, işletme yirmi ve üzerinde personel çalıştırıyorsa asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, işletme yirminin altında personel çalıştırıyorsa asgari ücretin net tutarının yüzde on beşinden aşağı olamaz.

İşletmelerde staj yapan öğrencilerin ücretlerinin bir kısmı, işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında devlet katkısı olarak yatırılmaktadır. 6764 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 12’ye göre işletmelerde yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının yüzde otuzunun üçte biri, işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının yüzde otuzunun üçte ikisi devlet katkısı olarak yatırılacaktır. Yatırılan ücret net asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz.

Staj yapılan firmaya devlet katkısı ödemesinin yapılabilmesi için,Firma tarafından

– Mesleki Eğitim Gören öğrenciler için düzenlenecek Devlet Katkısı Formunu (EK4)
– Stajyer öğrencilerin bilgilerini gösterir excel listesini
– Stajyer öğrenciye ödeme yapıldığına dair banka dekontunu

staj yapılan her ay için ayrı ayrı düzenleyip şirket yetkililerince imzalanarak tahakkuk ayını takip eden ayın onbeşinci gününe kadar İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Binası – İTÜ Ayazağa kampüsü Maslak/SARIYER adresine ıslak imzalı ve onaylı olarak ulaştırılması gerekmektedir. Üniversitemiz tarafından yapılan inceleme sonucunda eksik veya hatalı belge gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda ödeme yapılamayacaktır.