1. Gizlilik Politikasımız

İşbu Gizlilik Politikası, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (bundan sonra “İTÜ” olarak da anılacaktır.”) ikm.itu.edu.tr (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) adresinde yer alan üyelerin ve ziyaretçilerinin kişisel verilerine yaklaşımını içermektedir.İşbu Gizlilik Politikası çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi, söz konusu web sitesine üye olan veya web sitesini ziyaret eden ve/veya sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanan (“Hizmetler”) şahısların (bundan sonra topluca “Kullanıcı” veya “ Kişisel Veri Sahibi” olarak tanımlanabilir) kişisel bilgilerinin (bundan sonra “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.)bu gizlilik politikasına uygun olarak saklanacağını ve kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.İşbu web sitesini ziyaret eden ve web sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlanan Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ve ayrıca İTÜ Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bilgilendirilmiş olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekillerde kullanımına ve saklanmasına onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.İstanbul Teknik Üniversitesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünün, hizmetlerin temelini oluşturduğunu kabul ve taahhüt eder. İTÜ olarak kullanıcı ve ziyaretçilerden edinilen Kişisel Verilerin korunması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sair tüm yasal mevzuat uyarınca, kanuni çerçevede haiz olunan tüm yükümlülüklere uyulması için azami çaba gösterilmektedir. Hizmetler’in kullanımı sırasında saklanan, depolanan verilerin gizliliğine de eşit derecede önem atfedilmektedir. İTÜ ile paylaşılan Kişisel Verilerin sahibi ziyaretçiler ve hizmet alanlar, işbu verilerin düzenlenmesini ve/veya silinmesini e posta yolu ile tarafımızdan talep etme hakkını haizdirler.Aksi belirtilmediği takdirde, Genel Şart ve Koşullarımızda yer alan tanımlar ve yorumlar işbu Gizlilik Politikası için de geçerli olacaktır.

2-Bilgi Toplama ve Kullanımı

1. Tarafımızla paylaşılan Kişisel Veriler şu hallerde işlenmektedir: Bir hesaba kayıt olunması, belirli hizmetlerin kullanılması (bir hesaba giriş yapmak, oluşturmak, paylaşmak ve kimselerle iletişime geçmek-mesajlaşmak) ve son olarak belirli web sitelerinin ziyareti halinde kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu işlenme, hizmetlerin hangi hususlarda kullanıldığına, işbu sayılan hususlarla tahditli olmamakla beraber örneğin görüntülenen içerik türlerine, bağlı olunan, iletişim kurulan kişi ve gruplara ve bu kişilerle nasıl iletişim kurulduğuna ve bu iletişimlerin süreleri gibi değişkenleri içerebilmektedir.

2. Genel Şart ve Koşullar 3. Maddede ayrıntılı biçimde ele alındığı üzere, işbu siteye giriş yapıldığı takdirde, İTÜ doğrudan (örneğin, ad, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, posta kodu, meslek, endüstri, ilgi alanlarının girilmesi şeklinde) veya dolaylı şekilde hizmet alan veya siteyi ziyaret eden şahısların kişisel verilerinin İTÜ ile paylaşılması talep edilir.


3. Siteyi ziyaret eden ve/veya hizmet alan şahıslar, siteye kayıt oldukları takdirde, işbu kişisel verilerin İTÜ tarafından dünyanın herhangi bir yerinde ulaşılabileceğini ve depolanabileceğini kabul ve beyan eder. Bu hususta ayrıntılı bilgi Genel Kullanım Şartlarının 3. maddesinde mevcuttur.


4. Siteye kaydolunmasına müteakip ve hizmetlerin kullanılmaya başlanması ile işbu kullanıcılar site tarafından artık anonim olarak değerlendirilmezler.


5. İTÜ tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi biri aracılığı ile İTÜ ile (e-posta, telefon, posta veya diğer yollarla) iletişime geçilmesi halinde, iletişime geçen şahsın iletişim bilgileri ve mesajı, iletişim kayıtlarını tutmak amacıyla İTÜ tarafından toplanıp saklanabilmektedir.


6. İTU Kariyer ve Staj Merkezi ve diğer şahıslar tarafından Hizmetlerin kullanılması halinde, örneğin mesaj gönderilmesi veya iletişim bilgileri yüklenmesi, senkronizasyon veya içe aktarım esnasında da işbu kullanıcılar üzerinden tarafınız hakkında bilgi toplanabilmektedir. Ayrıca diğer üçüncü kişilerle (iş ortakları, reklam ağları, analitik sağlayıcılar, arama bilgi sağlayıcıları da dahil olmak üzere) yapılan çalışmalar sırasında da işbu üçüncü kişilerden tarafınızla ilgili bilgiler toplanabilmektedir. Bu tür bilgiler, İTÜ’ye kayıt yapılması ve / veya Hizmetler’in kullanılması halinde paylaşılan bilgilerle birleştirilir ve işbu birleştirilmiş veriler, bu bildiride belirtilen aynı amaçlarla kullanılabilir.


7. Kayıt işlemlerinin bir parçası olarak ve/ veya hizmetlerin kullanılması sonucu İTÜ ‘ye tedarik edilen kişisel bilgiler ve sair diğer veriler, kullanım koşullarında da belirtildiği üzere hizmet sağlamak amacıyla kullanılabilmektedir. İTÜ işbu verileri hizmetlerin bir parçası olarak kullanımları haricinde hiçbir amaç için kullanmayacaktır.


8. Hizmet taleplerini yerine getirmek, tarafımızca sağlanan hizmetleri geliştirmek, kullanıcılarla iletişim kurmak, araştırma yapmak ve iç ve dış müşteriler için raporlama yapmak ile sair genel amaçlar için Kullanıcılara ait bilgiler kullanılabilmektedir. Kişisel Verilerin yukarıda belirtilen genel amaçlar doğrultusunda herhangi bir grup şirketine ve üye organizasyonlara aktarılabileceği işbu protokol ile tarafınızca muvafakat altına alınmış olup, bu husus Kullanıcılar tarafından da kabul ve beyan edilmektedir.


9. İTÜ, hizmet duyuruları ve sair unsurlar ile idari mesajlar hususlarında Kullanıcılara bu konulara ilişkin vazgeçme hakkı tanınmaksızın bilgilendirme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar işbu bilgilendirmeler haricinde her türlü hizmeti devre dışı bırakma hakkını haizdir.


10. İTÜ’ye Kullanıcılar tarafından açık rıza beyan edildiği takdirde, beyanda bulunan kullanıcıların adları, e-posta adresleri ve iletişim numaraları; bu şahısların ilgilerini çekebileceklerini İTÜ tarafından düşünülen hizmetler hakkında bilgi vermek için, sağlanan servis bilgileri ile üçüncü taraflarla İTÜ tarafından paylaşılabilir ve/ veya kullanılabilir. (İstenildiği takdirde İTÜ’ye … adresinden e-posta yoluyla ulaşabilir ve bu izni iptal edebilirsiniz.)


11. İTÜ ile paylaşılan Kişisel Bilgiler diğer kullanıcılardan gizlenilmediği sürece e-posta adresleri de dahil olmak üzere platformun diğer kullanıcıları tarafından da görüntülenebilecektir.


12. İTÜ Kişisel Verileri, herhangi bir kurum kuruluş veya şahsa kiralamayacak, satmayacak ya da paylaşmayacaktır. Ancak Kullanıcılarca talep edilen ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, izniniz dahilinde olması veya aşağıdaki koşullar altında
Kişisel Veriler:
-Mahkeme kararlarına, yasal işlemlere veya yetkili makamlar tarafından uyulması gereken herhangi bir meşru talebe yanıt vermek; ve
-Yasadışı faaliyetler, dolandırıcılık şüphesi, herhangi bir kişinin fiziksel güvenliğine yönelik tehditler içeren durumlar, kullanım şartlarımızı ihlal eden durumlar veya yasaların gerektirdiği durumları araştırmak, önlemek veya harekete geçmek hallerinde gerekli kişi,şirket, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.


13. Genel Site etkinliği çerçevesinde, İTÜ Kariyer ve Staj Merkezine gönderilen, platformda yayınlanan veya görüntülenen tüm bilgi ve içeriklerde maliki olduğunuz tüm telif hakları ve sair haklar saklı tutulmaktadır.


14. Hizmetlerin kullanımıyla, Kullanıcılar, İTÜ’ye siteyi kullanarak Hizmetler sunulması ve yukarıda 2. paragrafta belirtilen amaçlarla Sitede yayınlanan bu tür bilgi ve içeriklerin kullanımı amacıyla, münhasır olmayan, devredilebilir, lisanssız, telif ücretsiz, dünya çapında bir lisans vermiş olduklarını kabul ve beyan ederler. İşbu lisans, gönderilen bilgi ve içerikleri ticarileştirme iznini (kendi amaçlarımız için) içermemektedir. Bu lisans, belirli bilgi ve içerikler İTÜ Kariyer Merkezi silindiğinde işbu bilgi ve içeriklerle ilgili olarak sona erer. Bu lisans her türlü bilgi ve içerikle beraber İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi hesabının silinmesi halinde işbu bilgi ve belgelerin de tamamen silinmesi suretiyle sona erer ancak bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişiler ile paylaşılması ve ilgili üçüncü kişilerin bu bilgi ve içerikleri silmemesi ayrık hal oluşturmaktadır.


15. Servisler aracılığıyla İTÜ’ye gönderilen veya İTÜ’de ya da Hizmetler aracılığıyla yayınlanan tüm medya kayıtları yetkili üçüncü kişilerce görüntülenebilir ve indirilmeye hazır edilebilir, bu hususta İTÜ, Kullanıcılar tarafından yetkilendirmiş sayılmaktadır.


16. Ayrıca, İTÜ, Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri üye organizasyonlar tarafından Kullanıcıların ilerleme ve gelişme göstermesi amacı ile kullanabilme ve transfer etme hakkını haiz bulunmaktadır. (Üyelik organizasyonunda öğrencileri, fakülteleri, araştırmaları ve sosyal yardım girişimlerini desteklemek için mezunlar, arkadaşlar ve bağışçılar ile yapılan çalışmalar da dahildir.)

3-Çerezler

1. Çerezler Kişisel Veri Sahiplerini veya ziyaretçilerin bilgisayarlarında sabit disk ya da tarayıcı tarafından saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Web sitesi çerezleri herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez, ancak Hizmetler’e erişim ve erişim uygun araçlarla girildiğinde Kullanıcıları tanımlamada yardımcı olur. Hizmetler zaman zaman İTÜ’deki ağlar, reklam verenler ve bağlı web sitelerinden bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin herhangi bir linkinin takip edilmesi halinde, işbu web sitelerinin kendi gizlilik politikaları olduğu görülecektir; fakat bu politikalar ile ilgili İTÜ sorumlu olmayacaktır.
Kullanıcılar söz konusu web sitelerine herhangi bir Kişisel Bilgi gönderilmesinden önce bu politikaların kontrol edeceklerini kabul ve beyan ederler.

2. Web sitesi kullanımını izlemek veya Siteler aracılığıyla sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla Kullanıcılarca kullanılmakta olunan tarayıcı yazılımının veya işletim sisteminin türü hakkında teknik veriler toplama hakkı İTÜ tarafınca saklı tutulmaktadır. Bu bilgiler kişisel olarak Kullanıcıları tanımlamak adına kullanılmayacaktır.


3. İTÜ, bir Site kullanımı hakkında bilgi almak, kullanıcıları tanımlamak ve siteye dönüldüğü takdirde işbu kullanıcıların tanınması adına kullanıcı tarayıcılarına ‘çerez’ yerleştirme hakkına sahiptir. Tanımlama bilgilerini kullanmak, Sitelerimizi iyileştirmemize ve daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamıza yardımcı olmaktadır. Tekrarlayan ziyaretçileri tanımlamak için çerezler de İTÜ tarafından kullanılabilmektedir.


4. Çerezler istenildiği takdirde kullanıcı bilgisayarlarından kaldırılabilmekte ve internet tarayıcı ayarları ile devre dışı bırakılabilmektedir. Çerezler etkinleştirilmemişse, Sitelerin ve kullanıcıların işbu sitelerle olan tecrübelerinin ilgi ve görev alanımızda olacağı hususunda garanti verilememektedir.


5. Çerezin cihazda kalacağı süre, türüne bağlıdır. Web sitesinde aşağıdaki gibi iki tür çerez kullanılmaktadır: Oturum çerezleri, yalnızca bir Sitenin kullanıldığı süre boyunca var olan (veya daha sıkı olarak, Sitenin kullanımına müteakip tarayıcı kapatılana kadar) geçici çerezlerdir. Oturum çerezleri, Sitede bir önceki sayfada ne seçildiğinin hatırlanmasına yardımcı olur, böylece bilgiler tekrar girilmek zorunda kalınmaz. Kalıcı tanımlama bilgileri, Siteyi ziyaret ettikten sonra cihazda kalır. Örneğin, bir Siteye giriş yapıldığında, tercihlerin hatırlanması için kalıcı bir çerez kullanılacaktır, böylece sistem bir dahaki girişinizde seçiminizi hatırlar. Sürekli çerezler kullanıcıları benzersiz bir ziyaretçi olarak tanımlamamıza yardımcı olur, ancak sizi başka bir kişiye tanıtmak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi ve içeriği içermez.

6. Ayrıca, ziyaretçilerin siteye nasıl girdiğini ve bu siteye nasıl geldiklerini izlemek için diğer şirketlerin web analizi hizmetleri de kullanılmaktadır. Bu şirketler çerezleri kullanarak Kullanıcılara sağlanan hizmetlerin İTÜ tarafından geliştirmemizde yardımcı olurlar.

4-Kişisel Bilgilerin ve Tercihlerin Silinmesi

1. Veri Sahipleri hesaplarındaki Kişisel Verileri diledikleri zaman düzenleme hakkına ve yetkisine sahiptirler.


2. Veri Sahipleri Linkedin hesapları aracılığıyla hesaplarını diledikleri zaman senkronize etme hakkına sahiptirler.


3. İTÜ, Veri Sahiplerinin hakkında hukuka uygun olmayan her türlü bildirim ve değişikliği engelleme hak ve yetkisine sahiptir meğer ki İTÜ de bu raporun iyi niyete aykırı ve Veri Sahibini doğru bir biçimde temsil etmediğini düşünsün.

4. İTÜ, Veri Sahipleri tarafından kendileri hakkındaki bilgilerin doğru olmadığının kendisine bildirilmesi durumunda bu yanlışları giderecektir.


5. Veri Sahibi hesabını ikm@itu.edu.tr adresine e-mail göndererek silme hakkına sahiptir. bunun için bir kez daha şifresini doğrulatmak ve hesabını silme yönündeki seçeneği teyit etmeleri gereklidir. Kişisel Veri Sahipleri tarafından başkaları ile paylaşılan ve başkalarınca Kişisel Veri Sahibi hakkında paylaşılan bilgiler Kişisel Veri Sahibinin hesabının bir parçası olmayıp hesabın silinmesi halinde veya bilginin silinmesi talebi
halinde bu bilgiler silinmeyecektir. Kişisel Veri Sahibi yedekleme sisteminde depolanan bilgilerin silinmesinin zaman alacağını şimdiden kabul etmektedir.

5-Gizlilik ve Güvenlik

1. Kişisel Bilgiler İTÜ ve / veya servis sağlayıcıları tarafından tutulan elektronik ve fiziksel kayıtlarda saklanacaktır.


2. İTÜ Kullanıcılarla ilişkili kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerin güvenliğine oldukça önem vermektedir. Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm Kişisel Bilgiler gizli tutulur. Bu nedenle, İTÜ’nün kontrolü altında yer alan Kişisel Bilginin kaybolması, yetkisiz kullanımı ve yolsuzluğuna karşı koruma sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri bulunmaktadır. İTÜ güvenlik ve gizlilik politikalarını düzenli olarak incelenmekte ve makul derecede mümkün olan yerlerde iyileştirmekte olduğunu beyan eder. İTÜ Kayıp, yetkisiz kullanım, yolsuzluk ve / veya bilginin değiştirilmesinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği garanti etmemekle beraber bu hususları önlemek için makul bir biçimde çaba göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

3. Kullanıcılar internet üzerinden veri girilmesi hususunun hiçbir zaman tamamen güvenli olmadığı hususunu kabul ve beyan ederler. Bu nedenle, internet üzerinden aktarılan Siteler aracılığıyla gönderilen verilerin güvenliği İTÜ tarafından garanti edilememekte olup bu tür gönderimler tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcılar cihazların asla açık bırakılmayacağını ve/ veya Hizmetlerin diğer kişilerce Kullanıcılara ait ayrıntıların potansiyel olarak görülebileceğini göz önünde bulundurularak genel bir yerde kullanacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6-Kamuya Açık Alanlarda Paylaşım

1. Kamuya açık ulaşılabilir alanlar, İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi ve/veya Hizmetlerinin kamuoyu tarafından erişilebilen ve arama motorları tarafından dizine eklenebilen her türlü alanı kapsar.

2. İTÜ, kişisel veri sahiplerine veya ziyaretçilere , kamuya açık alanlarda içerik ve bilgi gönderme, yükleme ve değiştirme hak ve yetkileri tanıyabilir . Böyle bir hakkın ve yetkinin kullanılması durumunda Kişisel Veriler, İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi ve Hizmetleri’nin kamuya açık alanlarında süresiz olarak kalabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahipleri veya ziyaretçiler Hizmetler aracılığıyla İTÜ Kariyer ve Staj Merkezida açıkladıkları ve ifşa ettikleri her türlü kişisel bilgiler bakımından tek başlarına sorumluluk altında olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. Kişisel Veri Sahipleri veya ziyaretçiler herhangi bir bilginin kaybından İTÜ’nün sorumlu olmayacağını, İTÜ’ye gönderilen herhangi bir bilginin kaybı halinde riskin kendilerine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

7-Kullanıcı ile Kullanıcılar Arası İletişim ve Paylaşım

1. Her bir Kullanıcı veya ziyaretçi diğer kullanıcılarla olan iletişiminden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Kullanıcılar, İTÜ’nün, eğer herhangi bir kullanıcı ile bir başka kullanıcı arasında uyuşmazlıkları izlemek ve işbu Şartları uygulamak için gerekliyse tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bir yükümlülük altında bulunmaksızın ilgili hesapları kısıtlamak, askıya almak veya kapatmak hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

3. Kullanıcı, kendisi tarafından Hizmetler aracılığıyla paylaşılan fikir ve bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından kullanılmaması hususunda İTÜ’nün bir garanti vermediğini ve bu nedenle de başkalarınca kullanılmasını istemediği fikir veya bilgilerini paylaşmaktan imtina edeceğini veya paylaşım nedeniyle üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesi söz konusu ise bu bilgi ve fikirleri Hizmetler aracılığı ile göndermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi tarafından gönderilen herhangi bir içeriğini veya bilginin bir başkası tarafından kötüye kullanılması durumunda İTÜ’nün sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8-Dış Bağlantılar

1. Her ne kadar sitelere İTÜ yalnızca kaliteli, güvenli ve ilgili dış bağlantılar eklemeye çalışsa da, Kullanıcılar Sitede bahsi geçen harici web bağlantılarına tıklamadan önce dikkatli olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. Kullanıcılar sitede bahsi geçen harici web bağlantıları üzerinden bir bağlantı izlenmesi halinde bu harici web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalarla ilgili İTÜ tarafından herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmeyeceğini kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar bu web sitelerine herhangi bir kişisel bilgi göndermeden önce işbu ilkeleri kontrol edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9-Sosyal Medya Platformları

1. İTÜ tarafından katılım sağlanan sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan iletişim, katılım ve eylemler, söz konusu sosyal medya platformlarının hüküm ve koşullarına ve gizlilik politikalarına tabidir.


2. Siteler, web içeriğini doğrudan İTÜ web sayfalarından söz konusu sosyal medya platformuna paylaşmaya yardımcı olan sosyal paylaşım düğmelerini kullanabilir. Bu tip sosyal paylaşım düğmeleri kullanıldığı takdirde bu husus kullanıcı takdirinde gerçekleştirilmiş sayılacaktır. İşbu sosyal medya platformu, kullanıcıların sosyal medya hesapları üzerinden bir web sayfası açmak adına tarafınıza ait talepleri izleyebilir ve kaydedebilir. Sosyal medya platformunun, bir web sayfasını sırasıyla sosyal medya platformu hesabı üzerinden paylaşma isteğini izlemek kaydıyla kaydedilebilmektedir. İşbu sosyal medya platformlarının kendi gizlilik politikalarına sahip olduğu ve bu politikalarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü İTÜ tarafından kabul edilmemektedir. Kullanıcılar işbu sosyal medya platformlarına herhangi bir kişisel bilgi göndermeden önce bu politikaları kontrol edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

10-Sosyal Medyadaki Kısaltılmış Bağlantılar

1. Sosyal medya platformlarında yer alan tarafımıza ait hesaplar aracılığıyla, ilgili web sayfalarında web bağlantıları paylaşabilmektedir. Varsayılan olarak, bazı sosyal medya platformları uzun URL’leri kısaltır.


2.Kullanıcıların sosyal medya platformlarında tarafımızca yayınlanan kısaltılmış URL’leri tıklamadan önce dikkatli davranarak karar vermeleri önerilir. Yalnızca orijinal URL’lerin yayınlanmasını sağlamak için çaba gösterilmesine rağmen, birçok sosyal medya platformu spam ve saldırıya maruz kalmaya yatkındır, bu nedenle kısaltılmış bağlantıları ziyaret etmekten kaynaklanan herhangi bir hasar veya etkiye ilişkin İTÜ sorumlu olmayacaktır.

11-Kişisel Bilgilerinize Erişim

İTÜ tarafından depolanan kişisel bilgilerin bir kopyasına Kullanıcılar tarafından erişim istenildiği durumunda, Kullanıcılar ikm@itu.edu.tr adresine e-posta göndererek talepte bulunulabilecektir.

12-Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

1. İTÜ ,Gizlilik Politikası ile ilgili izlediğimiz politikayı dilediği zaman değiştirme hakkına sahip bulunmaktadır.


2. Eğer İTÜ, Kullanıcıların Kişisel Verilerinin kullanımıyla ilgili bir değişiklik yaparsa İTÜ bu değişiklikle ilgili olarak Kullanıcıların hesaplarındaki e-posta adreslerine bir bildirim gönderecektir. Böyle olmakla birlikte, Kullanıcılar düzenli biçimde değişiklik olup olmadığını gözden geçireceklerini kabul ve beyan ederler.