HAKKIMIZDA

Tarihçe

1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi’nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı’na bağlanarak, Ayazağa Yerleşkesi’ne taşınmıştır. Tekil firma sunumları şeklinde çalışmalarını sürdüren Kariyer Ofisi, 2005 yılı itibariyle İİKM adını alarak yeni bir etkinlik sürecine girmiştir. 2013 yılında İTÜ Kariyer Merkezi adını alarak yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 2017 yılı Haziran ayında üniversitemiz fakültelerinde faaliyet gösteren staj büroları bir birim altında toplanarak İTÜ Merkezi Staj Birimi kurulmuştur. Böylece öğrencilerin staj bulmaları, yürütmeleri ve bunu belgelendirmeleri süreci tek bir idari birim tarafından yürütülür hale getirilmiştir. İTÜ Kariyer Merkezi ve İTÜ Merkezi Staj Birimi, 2020 yılı Aralık ayında birleşerek İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi adını almıştır. Merkez; Kariyer Ofisi ve Staj Ofisi olmak üzere iki alt birim tarafından faaliyetlerini sürdürmektedir.

Amaçlarımız

İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi, öğrencilerimizin kariyer planlamalarını doğru şekilde yapmaları, mesleki gelişimlerini güvenli adımlarla sürdürmeleri ve staj süreçlerini kolaylıkla yürütmeleri için onlara rehber ve yardımcı olmayı kendine amaç edinmiştir. Öğrenci ve yeni mezunlarımıza daha iyi bir kariyer için fırsat eşitliği ilkesi ile hizmet eden İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi, güçlü eğitim temelini doğru mesleki tercihlere dönüştürme amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Değerlerimiz

Öğrenci merkezlilik, Değişime uyum, Katılımcı yönetim anlayışı, Samimiyet

Mottolarımız

“Hayata Hazırlar” “Kariyerine Bizimle Yön Ver” “Yeteneğe Dokun”
0 K
Güncel Öğrenci Havuzu
0 K +
Öğrenci Erişimi
0 K +
Sosyal Medya Etkileşimi
EKİBİMİZ

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy

Kariyer ve Staj Merkezi Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Sarıbay Öztürk

Kariyer ve Staj Merkezi Müdür Yard.

Kariyer Ofisi

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Taş

Firma İlişkileri ve Etkinlik Yönetimi

Merve Devrenk

İdari Süreçler

Staj Ofisi

Atakan Başak

SGK ve Staj İşlemleri

Hasan Erkan

SGK ve Staj İşlemleri

Ümit Köybaşı

SGK ve Staj İşlemleri